Cena kursu przygotowującego do LEK

 2990 zł płatne w ratach ustalanych indywidualnie z każdym z uczestników.

Opłata za kurs przygotowujący do LEK obejmuje:

  • Udział w 90-godzinnym kursie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców w grupach maksymalnie 60-osobowych (120 godzin dydaktycznych)
  • Materiały w formie elektronicznej (wersja czarno-biała przygotowana do druku)
  • Możliwość sprawdzenia wiedzy na teście końcowym Mały LEK
  • Certyfikat udziału w kursie
  • Ciągłą przerwę kawową

Cena kursu przygotowującego do LDEK

2990 zł płatne w ratach ustalanych indywidualnie z każdym z uczestników.

Opłata za kurs przygotowujący do LDEK obejmuje:

  • Udział w 60-godzinnym kursie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców w grupach maksymalnie 50-osobowych (80 godzin dydaktycznych)
  • Materiały w formie elektronicznej (wersja czarno-biała przygotowana do druku)
  • Możliwość sprawdzenia wiedzy na teście końcowym Mały LDEK
  • Certyfikat udziału w kursie
  • Ciągłą przerwę kawową