Postęp wiedzy diabetologicznej jest ogromny, a pytań i problemów do rozwiązania w tej dziedzinie jest wiele. Przedstawianiu nowości służą miedzy innymi kolejne Zjazdy PTD, które są skutecznym forum prezentacji wyników badań i obserwacji.
Kontynuując tradycje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i opierając się na ogromnym powodzeniu kolejnych Zjazdów PTD, zapraszamy Państwa ponownie, tym razem w Beskidy, do Wisły, na XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego będzie zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu.
XI Zjazd PTD odbędzie się w dniach 10 – 13. 05. 2007r. w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle.
Mamy nadzieję, że znakomite grono wykładowców – ekspertów diabetologii z Polski, przedstawi nam aktualne problemy związane z cukrzycą. Jednocześnie pragniemy zachęcić Państwa do przysłania własnych wyników badań i obserwacji. Liczymy na Państwa czynny udział w prezentacjach Zjazdowych, dyskusję na Salach Obrad oraz w kuluarach Zjazdu.
Pragniemy również zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach towarzyskich, integrujących nasze środowisko.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że malownicze wzgórza Wisły, pokryte gęstym lasem mieszanym i poprzecinane wartkimi potokami, wspaniała lokalna architektura oraz krystalicznie czyste powietrze dostarczą Państwu wielu chwil wspaniałego relaksu oraz mnóstwo wrażeń.
Liczymy na Państwa udział i już teraz cieszymy się na to spotkanie.

Do zobaczenia w Wiśle!

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo - PTD
Organizator:
Logo - KlinikaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚAM, Zabrze

Kompleksowa obsługa zjazdu:
EVMACO

Platynowi sponsorzy:
Platynowi Sponsorzy

Prof. zw. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego

Prof. zw. dr hab. med.
Jacek Sieradzki

Przewodniczący Komitetu
Naukowego