Szanowni Państwo!

Gorąco zapraszam Państwa do udziału w XIV Sympozjum Diabetologicznym. Program naszego spotkania zapowiada się niezwykle interesująco, gdyż przedstawione zostaną m.in. aktualne informacje pojawiające się w bieżącym roku na światowych zjazdach.
W pierwszym dniu trwania sympozjum omówione zostaną zagadnienia związane z postępem w diagnostyce, monitorowaniu i terapii cukrzycy typu 1. Przedstawiony zostanie problem cukrzycy typu 2 rozwijającej się u dzieci i młodzieży. Tego dnia omówione zostaną wyniki badania ARAETEUS1. Prof. Waldemar Banasiak – Gość Specjalny XIV Sympozjum – przedstawi, budzący ogromne zainteresowanie, problem stabilnej choroby wieńcowej u pacjenta z cukrzycą.
W kolejnym dniu poruszony zostanie temat otyłości i toczącego się procesu zapalnego oraz problem nowych przesłanek patogenetycznych prowadzących do insulinooporności i zespołu metabolicznego. W programie nie zabraknie również wyników ważnych badań prezentowanych na Zjeździe ADA i innych zjazdach diabetologicznych, które odbyły się w roku 2010. Prof. Katarzyna Cypryk – Gość Specjalny XIV Sympozjum Diabetologicznego – wygłosi referat na temat: „Cukrzyca a macierzyństwo”. Bardzo interesująco zapowiadają się także dwie kolejne sesje, w których omówione zostanie leczenie chorych na cukrzycę typu 2.  
Trzeci dzień obrad rozpocznie sesja poświęcona kwestiom diagnostyki i leczenia cukrzycy w wieku podeszłym. Program sympozjum przewiduje na ten dzień także zagadnienia związane z nowymi lekami (blokerami DPP-4 – saxagliptyną) oraz postępem w leczeniu stopy cukrzycowej. Godna uwagi będzie również sesja dotycząca problemu indywidualizacji leczenia cukrzycy – wątroba jako narząd docelowy  tej terapii.
Na zakończenie uczestnicy  będą mieli okazję zdobyć nowe informacje na temat cukrzycowego uszkodzenia nerek oraz wziąć udział w Konferencji Okrągłego Stołu „Podsumowanie najnowszych doniesień dotyczących leczenia cukrzycy w 2010 roku – postęp a oczekiwania”.
Mam nadzieję, że przybliżony Państwu pokrótce program naukowy zachęci Państwa do udziału w tej konferencji.Prof. zw. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XIV Sympozjum Diabetologicznego