rejestracjaprogram


INFORMACJE OGÓLNE

Konferencja Naukowa – 50 lat Metforminy

Data: 29 marca 2008 roku
Miejsce : Hotel Westin, ul. Al. Jana Pawła II 21, Warszawa

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYMPOZJUM - INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

EVMACO
ul. Batorego 25
31-135 Kraków
tel. 012 429 69 06
fax 012 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl
GlucophageXRMetformax 850sioforPTDevmaco