Szanowni Państwo!

Zagadnienie związane z finansowaniem świadczeń w dziedzinie diabetologii, jak również złożoność procedur związanych z ich rozliczaniem, przysparzają w chwili obecnej wiele problemów lekarzom, którzy na co dzień opiekują się chorymi na cukrzycę. Problem dotyczy zarówno leczenia szpitalnego, jak również ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych.
Próbując ułatwić Państwu codzienną pracę, zaplanowana została konferencja poruszająca tematykę diabetologii w polskim systemie ochrony zdrowia. Do prowadzenia konferencji zaproszeni zostali zarówno eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również praktycy - specjaliści diabetolodzy. Konferencja będzie miała charakter dyskusji pozwalając ukazać problem od strony systemowej oraz praktycznej. W spotkaniu przewidziany jest również czas na Państwa pytania kierowane do zaproszonych ekspertów.
Zapraszam do włączenia się w dyskusję i aktywnego udziału w konferencji.

Prof. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak
Prezes
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego