KONFERENCJA
Insulinoterapia
w stanach zagrożenia życia

Data: 28 listopad 2009 r.
Miejsce: Hotel Sheraton,
ul. B. Prusa 2, Warszawa
ilość punktów edukacyjnych: 7

UWAGA BRAK WOLNYCH MIEJSC!

organizator:
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
oraz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach