Zaproszenie

Wykładowcy

Informacje ogólne

Łódź

Warszawa

Katowice

Kontakt

 

W latach osiemdziesiątych do leczenia wprowadzono leki blokujące działanie enzymu konwertującego, zwane potocznie blokerami ACE. Początkowo leki z tej grupy znalazły zastosowanie tylko w leczeniu chorych cierpiących z powodu nadciśnienia tętniczego. Szybko jednak okazało się, że ich zastosowanie jest znacząco większe. Leki te znalazły zastosowanie również w leczeniu chorych cierpiących z powodu schorzeń sercowych, schorzeń nerek, czy też z powodu cukrzycy.
Leki z tej grupy to obecnie jedna z najlepiej przebadanych grup leków. Co bardzo ważne w przeprowadzonych badaniach wykazano, że blokery ACE to bardzo bezpieczne leki.
Wiemy już wiele na temat przeszłości tych leków, stosujemy je obecnie. Myślę, że przed blokerami ACE jest również interesująca przyszłość.
Przedstawieniu nowych informacji na temat zastosowania blokerów ACE w leczeniu chorych cierpiących z powodu nadciśnienia tętniczego, schorzeń nerek i cukrzycy ma służyć przygotowane spotkanie.
Na spotkanie z ekspertami w dziedzinie hipertensjologii, nefrologii i diabetologii serdecznie zapraszam.

Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak