Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PROGRAM KONFERENCJI
(Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa)

13:00 – 13:15 Poczęstunek powitalny
13:15 – 13:20 Rozpoczęcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Dr n. med. Adam Windak (Kraków)
13:20 – 14:05 Sesja satelitarna I firmy Novo Nordisk – Rozpoczynanie leczenia insuliną przez lekarza rodzinnego
Dr n. med. Bogumił Wolnik
14:05 – 14:50 Sesja satelitarna II firmy Berlin Chemie – Uzasadnienie wyboru metforminy jako leku I rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
14:50 – 15:35 Sesja dydaktyczna I - Wprowadzenie
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Dr n. med. Adam Windak (Kraków
)
14:50 – 15:10 Wspólne wytyczne PTD i KLRwP – geneza, zakres, warunki implementacji– dwugłos przewodniczących sesji
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Dr n. med. Adam Windak (Kraków)
15:10 – 15:25 Wiedza i oczekiwania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji na temat cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Zabrze)
15:25 – 15:35 Dyskusja
15:35 – 16:05 Lunch
16:05 – 17:15 Sesja dydaktyczna II - Rozpoznawanie cukrzycy oraz prewencja rozwoju choroby
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska (Szczecin)
Dr n. med. Wiesława Fabian (Szczecin)
16:05 – 16:25 Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.
Nazewnictwo stanów hiperglikemii

Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Łódź)
16:25 – 16:45 Prewencja i opóźnianie rozwoju cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska (Szczecin)
16:45 – 17:05 Rola lekarza rodzinnego w prewencji cukrzycy typu 2
Dr n. med. Wiesława Fabian (Szczecin)
17:05 – 17:15 Dyskusja
17:15 – 18:00 Sesja dydaktyczna III – Cele w leczeniu cukrzycy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Zabrze)
17:15 – 17:30 Cele w leczeniu cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior – Waluś (Kraków)
17:30 – 17:50 Poprawa kontroli glikemii – współpraca lekarza rodzinnego i diabetologa w prowadzeniu chorych na cukrzycę typu 2
Dr n. med. Wiesława Fabian (Szczecin)
17:50 – 18:00 Dyskusja
18:00 – 18:15 Przerwa kawowa
18:15 – 19:10 Sesja dydaktyczna IV – Leczenie chorych na cukrzycę typu 2
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska (Szczecin)
Dr n. med. Ireneusz Szymczyk (Zabrze)
18:15 – 18:30 Organizacja opieki medycznej nad chorym na cukrzycę
Dr n. med. Ireneusz Szymczyk (Zabrze)
18:30 – 18:50 Insulinoterapia u chorych na cukrzycę typu 2
Prof. dr hab.n.med. Waldemar Karnafel (Warszawa)
18:50 – 19:10 Doustne leki przeciwcukrzycowe
Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska (Szczecin)
19:10 – 19:50 Sesja dydaktyczna V – Leczenie nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior – Waluś (Kraków)
Dr n. med. Tomasz Tomasik (Kraków)
19:10 – 19:30 Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2
Dr n. med. Tomasz Tomasik (Kraków)
19:30 – 19:50 Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę typu 2
Prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior – Waluś (Kraków)
19:50 – 20:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Dr n. med. Adam Windak (Kraków)
  aktualizacja: 15.05.2009