KONFERENCJA ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,
W zwiazku z naukowo-szkoleniowym charakterem konferencji odbędzie się ona w NIEZMIENIONYM TERMINIE
tj. 17 kwietnia 2010r.

 

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku po raz pierwszy zostały opracowane i przedstawione Państwu, wspólnie przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę.

Postęp w dziedzinie diabetologii jest bardzo szybki. Nowa wiedza pozwala na poprawę dotychczasowych metod leczenia, a tym samym na skuteczniejszą pomoc choremu cierpiącemu z powodu cukrzycy.

Zatem nowe wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia chorych na cukrzycę, wprowadzone zostały również w zaleceniach przygotowanych dla specjalistów medycyny rodzinnej i innych lekarzy sprawujących podstawową opiekę zdrowotną.

Chcielibyśmy zaprezentować je Państwu w nowej formie podczas konferencji, która odbędzie się w Krakowie 17.04.2010 roku.

W imieniu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jak i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Z poważaniem,

Dr hab. n. med. Prof. dr hab. n. med.
Adam Windak Władysław Grzeszczak


Wiceprezes Prezes
Kolegium Lekarzy Polskie Towarzystwo
Rodzinnych w Polsce Diabetologiczne