Szanowni Państwo!

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne na podstawie wieloletniej współpracy opracowały już po raz trzeci wspólne zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę na rok 2011.

Postęp w dziedzinie diabetologii jest bardzo szybki. Nowa wiedza pozwala na poprawę dotychczasowych metod leczenia, a tym samym na skuteczniejszą pomoc choremu cierpiącemu z powodu cukrzycy.

Zatem nowe wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia chorych na cukrzycę, wprowadzone zostały również w zaleceniach przygotowanych dla specjalistów medycyny rodzinnej i innych lekarzy sprawujących podstawową opiekę zdrowotną.

W imieniu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jak i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego gorąco zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w Krakowie 9 kwietnia 2011 roku.

Z poważaniem,

Dr hab. n. med. Prof. dr hab. n. med.
Adam Windak Władysław Grzeszczak


Wiceprezes Prezes
Kolegium Lekarzy Polskie Towarzystwo
Rodzinnych w Polsce Diabetologiczne