INFORMACJE OGÓLNE
 
CZAS I MIEJSCE
14 stycznia 2017 r.Hotel Sofitel Victoria, 
ul. Królewska 11, Warszawa
 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
CSK MSWiA w Warszawie

 

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom konferencji przyznanych zostanie 8 punktów edukacyjnych

 
ORGANIZATOR:

ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
Tel.: 12 267 71 36