Rejestracja Program Zakwaterowanie


INFORMCJE OGÓLNE:

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI:
12 stycznia 2008 r. Hotel Hyatt, ul. Belwedrska 23, Warszawa

ORGANIZATOR:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oraz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii
i Diabetologii CSK MSWIA w Warszawie

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom Konferencji przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI:
EVMACO
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
Tel.: 012 429 69 06, fax: 012 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl

EVMACO © 2007 informacje ogólne | wykładowcy | rejestracja | program | zakwaterowanie