[ informacje ogólne ]
[ ]

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI:
8 stycznia 2011 r. Hotel Sofitel Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

ORGANIZATOR:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oraz
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
CSK MSWiA w Warszawie

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI:
EVMACO - Events Marketing & Conferences
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
Tel.: 012 429 69 06, fax: 012 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl, www.evmaco.pl