INFORMACJE OGÓLNE
 
Rejestracja uczestników zakończona
 
CZAS I MIEJSCE
10 stycznia 2015 r.Hotel Sofitel Victoria, 
ul. Królewska 11, Warszawa
 

ORGANIZATOR:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
CSK MSW w Warszawie

 

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom konferencji przyznanych zostanie
8 punktów edukacyjnych

 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI:
EVMACO - Events Marketing & Conferences
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
Tel.: 12 429 69 06, fax: 12 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl, www.evmaco.pl