Strona głóna
Informacje ogólne

Komitet naukowy
Program
Rejestracja
Zakwaterowanie
Dla firm

 
     
     
  Organizowana po raz drugi konferencja „Stare i nowe leki przeciwcukrzycowe w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2” ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu sukcesów terapeutycznych, jak i ryzyka powikłań związanych ze stosowaniem obecnych na rynku leków z obu grup. Ze względu na mnogość aspektów związanych z tematem, jak i rokrocznie rosnącą wiedzę w zakresie długoterminowych efektów terapii opartej o najnowsze grupy leków, tegoroczna konferencja stanowi naturalną kontynuację tematyki ubiegłorocznej. W tym roku, rozwinięte zostaną zagadnienia uprzednio tylko sygnalizowane, jak również przedstawione zostaną najnowsze doniesienia naukowe w tematyce konferencji.

Pierwsze doustne leki przeciwcukrzycowe pojawiły się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wśród nich wymienić należy pochodne biguanidu oraz pochodne sulfonylomocznika. Przez wiele lat na rynku nie pojawiały się nowe grupy leków. Dopiero w pierwszych latach XXI wieku wprowadzono nowe grupy leków przeciwcukrzycowych takich jak: blokery alfa-glukozydazy, agoniści PPAR-γ, blokery DPP-4, agoniści GLP-1 czy też flozyny.

Pojawia się zatem dylemat, które leki wybrać w terapii chorych z cukrzycą typu 2 - czy stosować leki starsze czy też nowe?

Leki starsze zostały dokładniej przebadane, mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w ich stosowaniu, wiemy jakie przynoszą efekty odległe, wreszcie wiemy jaki jest ich wpływ na ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych oraz ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Z kolei leki nowe, wprowadzone na rynek w ostatnich latach, nie są tak dobrze znane, a na ich temat możemy jedynie powiedzieć, że powodują istotną poprawę wyrównania metabolicznego cukrzycy. Nieco mniej natomiast wiadomo o ich odległych efektach, szczególnie w zakresie długoletniego ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, czy też zgonu z przyczyn ogólnych i z przyczyn sercowonaczyniowych.

Organizowana konferencja ma na celu porównanie efektów działania powyższych grup leków oraz podsumowanie danych z Evidence Based Medicine w tym zakresie.