Wykładowcy Rejestracja Prpgram Zakwaterowanie


PROGRAM

Program do pobrania w wersji PDF

08:00 – 08:05

Rozpoczęcie III Konferencji "Nowości w cukrzycy"
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)


08:05 – 09:05
I Konferencja okrągłego stołu – "Nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę"
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Uczestnicy I Konferencji okrągłego stołu:
Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
- punkt widzenia diabetologa

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski (Poznań)

Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
- punkt widzenia hipertensjologa

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)

Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
- punkt widzenia nefrologa

Prof. dr hab. n. med.Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę - problem
u pacjentów przyjmowanych na oddział w trybie nagłym?

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)

Podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

09:05 – 10:00
I Sesja naukowa
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)


09:05 – 09:30
Przeszczepianie komórek macierzystych - przyszłość dla chorych na cukrzycę?
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

09:30 – 09:55
Glikemia na czczo i glikemia poposiłkowa i ich znaczenie w rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy. Rola osobistych pomp insulinowych - systemów monitorowania glikemii
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

09:55 – 10:00
Dyskusja

10:00 – 10:45
II Konferencja okrągłego stołu - Nagła śmierć u chorego na cukrzycę
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Uczestnicy II Konferencji okrągłego stołu:
Nagła śmierć sercowa u chorych na cukrzycę
- punkt widzenia diabetologa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

Nagła śmierć sercowa u chorych na cukrzycę
- punkt widzenia kardiologa

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (Wrocław)

Czy ma Pan problemy z nagłą śmiercią sercową u chorych
na cukrzycę?

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)

Podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

10:45 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 12:40
II Sesja naukowa - "Bezpieczeństwo leków przeciwcukrzycowych"
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)


11:15 – 11:30
Bezpieczeństwo doustnych leków przeciwcukrzycowych
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)

11:30 – 11:45
Bezpieczeństwo insulinoterapii
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)

11:45 – 12:05
Badanie ADVANCE – dane z Kongresów ADA i EASD w 2008 roku
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

12:05 – 12:25
Dlaczego badanie ADVANCE zakończyło się sukcesem, a badania
ACCORD i VADT nie?

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

12:25 – 12:40
Jakie powinny być cele wyrównania glikemii i jak do nich
dochodzić?

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (Warszawa)

12:40 – 13:40
III sesja naukowa - sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
Zastosowanie długodziałającego analogu detemir
w praktyce klinicznej
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
Dr n.med. Janusz Krzymień (Warszawa)


13:40 – 14:25
Lunch

14:25 – 15:25
Nowości w cukrzycy - sesja satelitarna firmy Eli Lilly

14:25 – 14:50
Propozycja zaleceń klinicznych PTD i PTMR dotycząca
postępowania u chorych na cukrzycę 2009

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
14:50 – 15:15
Postępowanie u chorych na cukrzyce typu 2 z niewyrównaną
glikemią leczonych nieskutecznie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
15:15 – 15:25
Dyskusja
15:25 – 15:50
Przerwa kawowa

15:50 – 17:30
III Sesja naukowa – Stany zapalne w cukrzycy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Katowice)

15:50 – 16:15
Cukrzyca jako czynnik ryzyka infekcji
Prof. dr hab. n. med. Anna Czech (Warszawa)

16:15 – 16:40
Infekcje dróg moczowych w cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Katowice)

16:40 – 17:00
Zapalenie przyzębia w cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)

17:00 – 17:20
Inhibitory DPP-4 jako nowa grupa leków w doustnym leczeniu
cukrzycy typu 2

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

17:20 – 17:30
Dyskusja
17:30
Podsumowanie i zakończenie obrad
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)


   

(aktualizacja 07.01.2009 )

EVMACO © 2009 informacje ogólne | wykładowcy | rejestracja | program | zakwaterowanie