Wykładowcy Rejestracja Program Zakwaterowanie  


REJESTRACJA

OPŁATA REJESTRACYJNA: 300 PLN

Obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach
  • materiały konferencyjne
  • lunch
  • przerwę kawową
  • certyfikat uczestnictwa (8 punktów edukacyjnych)

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto:
EVMACO, ING Bank Śląski 06 1050 1634 1000 0023 1911 9703
z dopiskiem: Nowości w cukrzycy + imię i nazwisko uczestnika

Wypełniony formularz rejestracyjny oraz kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać:
faxem (012) 423 41 92, e-mailem: evmaco@evmaco.pl lub pocztą na adres:
EVMACO Events, Marketing & Conferences, ul. Batorego 25, 31-135 Kraków

do 10.12.2008r. - istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 23.12.2008r. - istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
po 23.12.2008r. - brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

Nazwisko*:
pole wymagane
Imię*:
pole wymagane
specjalizacja:
telefon:
tel. kom.:
e-mail*:
pole wymaganezły format
Adres do korespondencji
nazwa (jesli dotyczy instytucji)*
pole wymagane
ulica*:
pole wymagane
numer*:
pole wymagane
kod pocztowy*:
pole wymagane
miasto*:
pole wymagane
  Dane do wystawienia faktury
nazwa:
ulica:
numer:
kod pocztowy:
miejscowość:
NIP:
* dane wymagane Zgoda jest wymagana.
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych przez EVMACO z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 25. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1024), wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
 

 

 

EVMACO © 2009 informacje ogólne | wykładowcy | rejestracja | program | zakwaterowanie